2. setkání na Stvořidlech ‎27.-29.7.2012 :

Jednání občanských iniciativ sdružených do organizační složky NIO na svém jednání ve dnech 28. až 29.7. 2012 v Konkovicích a na Stvořidlech přijaly tyto závěry:

1) Byl přijat návrh na Petici za změnu volebního zákona odebírající politickým stranám   vedoucí úlohu a vracející demokratickou moc do rukou občanů / vedoucí úlohu politických stran z pohledu volebního zákona vnímáme jako jisté privilegované nepřijatelné postavení politických stran s ohledem na jejich výsadní a výlučné právo předkládat volební kandidátky/.

2) Byl přijat návrh na Petici za schvalovací referendum k volebním zákonům odebírající politickým stranám vedoucí úlohu a navracející demokratickou moc do rukou občanů.

3) Účastníci srazu OI se shodly na prosazování postupných změn Ústavy ČR a volebních zákonů směrem k přímé demokracii a vytyčily si je jako hlavní body jednání pro sraz na září.

4) Účastníci srazu OI se shodly na podpoře protivládních demonstrací na Václavském náměstí v Praze ve dnech 17. až 19. 11. 2012 pořádaných OI Skutečná demokracie za účelem ukončení diktatury polit. stran.

5) Účastníci srazu OI se shodly na podpoře akce „Upír“ organizované UBS dne 12.10.2012.

6) Účastníci srazu OI se shodly na podpoře akce Festival za demisi vlády pořádaný ve dnech 19. až 22. 9. 2012 Občanskou iniciativou IZDV v Praze.

7) Účastníci srazu OI se shodly na podpoře Petice proti přijetí vládního zákona o vyrovnání státu s církvemi petičního výboru zmocněnce paní Evy Novotné z Fóra alternativ.

8) Účastníci srazu OI se shodly, že se ve svých protestech zasadí za ukončení nehorázné a nedemokratické činnosti soukromých exekutorů.

9) OI se dohodly,že se na tzv. veřejném prostoru nebudou vzájemně verbálně napadat.

10) OI se dohodly, že pověří oslovením a pozvánkou na sraz NIO na 8.-9.9.2012 pana Edu Seiberta , zástupce SKDE, který tak učiní cca do poloviny měsíce srpna.

11) OI se dohodly, že organizační složka NIO připraví program jednání na sraz 8.-9.9.2012.

12) OI se dohodly, že pověřují paní Soňu Csiffáry medializací a propagací jednání a výstupů OI sdružených do složky NIO.

13) OI se dohodly, že stěžejní texty k projednání na srazu 8.-9.9.2012 budou rozeslány k prostudování cca k datu 21.8.2012.

zapsal: Ing. Vebr Jiří

 

Fotoalbum : https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=oa.468664956486022&type=1