Petice za prosazení uzákonění závazného občany vyvolatelného všeobecného celostátního referenda.

Toto referendum je klíčové pro prosazování změn hlasem lidu do systému - ( zrušení imunity, odvolatelnost politiků, změna volebního zákona ,atd.). Tímto způsobem může určit lid mantinely politikům, kam až budou zasahovat jejich pravomoce. Jde o důležité posílení demokratických principů v ČR !

Cílem je získat 250 000 podpisů. Potom bude tento návrh referenda předložen sněmovně. Prosím hlašte se na

email:    petice6612@seznam.cz

Webová stránka petice:

Na facebooku :

 

Napište jednoduchou větičku, že máte zájem o zaslání petice a budete také zapsáni do seznamu lidí, kteří se pokusí sehnat minimálně 61 podpisů.

Lidé píší a seznam se plní, prosím o aktivitu, když se to podaří, bude vyvhlášeno referendum a ČR opět začne patřit lidu !

 

Děkujeme za vaší účast  :)

 

Jedna z možných cest, jak prosazovat změny od spodu mimo volební systém je právě cestou těchto závazných referend, které budou mít větší moc, než rozhodnutí parlamentu.

  1. V tomto okamžiku je nutné, aby si jednotlivé iniciativy co nejdříve vypracovaly petice, které budou požadovat vypisování referend k daným požadovaným změnám, zastavení nechtěných reforem, zastavení nechtěných zákonů a podobně. Tyto petice je nutné soustředit na jednom společném místě, aby se vzájemně neduplikovali a zároveň aby to bylo přehledné.

  2. Druhým krokem je cílená masová podepisovací akce veškerých petic podporovaná širokou veřejností s dosažením potřebných počtů podpisů, aby bylo možné tyto závazné referenda vyvolat.

  3. Jako první petice k předložení je právě tato, která požaduje tento systém referend zapracovat do platné legislativy.

  4. Následně po zapracování závazných referend do legislativy již budou postupně předkládány předem připravené a podepsané petice požadující vypsání referend na prosazení požadovaných změn.

  5. Pro efektivnost této cesty by se měli v jednotlivých městech spojit aktivní občané, kteří budou ochotni se zapojit do sbírání podpisů a tito lidé vytvoří stálé centra podepisovacích míst, kam se lidé postupně sami naučí chodit podepisovat nové přibývající petice.

 

Pokud budete mít někdo vypracované a právníky zkontrolované petice pro vypsání referend, prosím kontaktujte mne na lubos.roller@centrum.cz a já je budu zatím ukládat na tento web.