1. setkání na Kopičáku

 

Usnesení jednání účastníků OI dne 23.-24.6.2012 na Kopičáku.

Účastníci se shodli na těchto bodech a zásadách:

 

1/ Po zkontrolování vezmou za svou Petici za uzákonění závazného, občany vyvolatelného, všeobecného a celostátního referenda, která bude šířena podpisovou akcí, jejichž podrobnosti budou zveřejněna a komentována na facebooku ve skupině NIO – nezávislé iniciativy občanů – tlachálek. Zájemci si budou moci požádat o text petice emailem na adresu petice6612@seznam.cz , případně si ji mohou vytisknout na stránce www.petice6612.cz ,případně na facebooku ve skupině : Petice za uzákonění všeobecného referenda.
Petice bude organizována tak, že se sežene asi 4000 sběračů podpisů, kdy každý sežene cca 60 podpisů, tj. 3 podpisové archy, po svých příbuzných, spolužácích, známých, kamarádech, sousedech a spolupracovnících.

2/ Jako prioritní ctíme potřebu býti nápomocni jednak možností účastnit se podpisové akce jiných organizátorů, týkajících se Petice proti církevním restitucím a zejména aktivní účastí na demonstracích k tomuto účelu. Ze zpráv je nám známo, že aktivity a informace ve věcech k tomu budou znát zainteresované tématické skupiny na facebooku a potom údajně Obč. iniciativa pana Bezáka s názvem Čas na změny se sídlem v Chrudimi.

3/ Všichni se zavazujeme, že se budeme účastnit akce k 17.11.2012 na Václavském náměstí, případně i na jiných náměstích, jako akce protestní, v boji proti stávající moci. Instrukcemi k této akci vybaví ostatní iniciativy občanská iniciativa SKDE, které bude bezesporu jedním z nejaktivnějších iniciátorů.

4/ V rámci přípravy na další jednání si účastníci vytvořili názor, že nejprioritnějšími tematickými celky pro domácí přípravu jsou otázky týkající se představ k volebním zákonům na všech úrovních moci, tedy do obcí, krajů, a státních orgánů. Souběžně s tím se budeme všichni věnovat přípravě představ týkajících se rovněž práce na tzv. Občanské ústavě. Tyto dvě složky teoretické přípravy považujeme tématicky za stěžejní pro následná jednání občanských iniciativ. Proto se, prosím, ve všech iniciativách na tyto věci tématicky připravujte, a to nejen obsahově a tématicky, ale hlavně i z pohledu postupných kroků. K těmto věcem bude nutno si rovněž vyjasnit priority týkající se toho, jakou moc chceme v budoucnu ve státě mít…budeme hovořit o tom, zda odmítneme či nikoliv např. moc politických stran, zda odmítneme či nikoliv spolupráci s KSČM, také zda odmítneme či nikoliv návrat k socialismu a zda upřednostníme nový politický systém , kdy se bude moci soutěže o moc účastnit i občanská zájmová sdružení se svými kandidáty..jako např. hasiči, zahrádkáři, ekologická hnutí apod. Tématem bude i otázka jak zabezpečit systémově prvky přímé demokracie do volebního systému.
5/ Mediálním zviditelněním petice jsou pověřeni účastníci Vebr a Salák.

6/ Přípravou dalších srazů jsou pověřeni Krylová a Charvátová. Bude pracovní, abychom si ujasnili jak k tematickým věcem přistoupit nejen po stránce rozšíření kontaktů na další iniciativy, ale abychom se s nimi mohli ještě před stěžejní akcí sejít. Příští tento pracovně přípravný sraz zejména k významu oslovení širšího spektra iniciativ bude od 18 hodin ve dnech 27. až 29. 7. 2012 ve Stvořidlech u Ledče nad Sázavou.

7/ Absolutním vrcholem pro jednání všech občanských iniciativ včetně příprav na události podzimu bude zabezpečeno ve dnech 7.-9. 9.2012 na místě později upřesněném.

8/ Pokud máte jakékoliv informace na kontakty na další iniciativy, ať už do uskupení kolem iniciativ typu ProAlt, či jakékoliv další, sdělte je prosím organizátorům…Tedy dvojici Krylová nebo Charvátová, aby je stihly oslovit a pozvat. Za účastníky srazu občanských iniciativ děkujeme.
S pozdravem a s vírou nad výsledky další spolupráce zpracoval Ing. Vebr Jiří. Ještě jednou děkuji všem.

 

Tento záznam zpracoval: Jiří vebr