Světlá nad Sázavou setkání NIO 8. a 9. září 2012

Výstup ze setkání :

PROHLÁŠENÍ

Výsledkem počínání současné vlády a Parlamentu je pohrdání politiků občany, nerespektování demokratických zásad. Nechceme násilí. Chceme občanskou společnost, ve které bude mít občan nejen právo volit, ale také být volen, bez prostřednictví zkorumpovaných mafií, tedy většiny parlamentních politických stran. Nejen právo volit své odpovědné zástupce ze svých řad, ale také právo je odvolat. Chceme uzákonit celostátní všeobecné, závazné a vyvolatelné referendum, jako naplnění práv občana a jeho svrchované vůle.

Chceme změnou ústavy a volebních zákonů předat v podstatě stále přežívající vedoucí úlohu politických stran do rukou občanů. Politické strany nepotřebují občana - jen jednou za čtyři roky. Angažovaný občan nepotřebuje nedůvěryhodné strany, propojené s kapitálem. Ku svému prospěchu rozkrádají stát na úkor občanů, korupci povýšily na normu. V oblasti státní správy je rozkrádáno až 40 % HDP.

Chceme úspornou správu státu. Nechceme platit dluhy našich politiků, nechceme pokračování rozkrádání státu. Dnes je i právo používáno stranami jako nástroj k zajištění jejich nadrovnoprávného postavení.

Nezávislé iniciativy občanů (NIO) se dohodly na nutnosti prosazení změny systému vlády současného zločinného spolčení vzájemně skrytě spolupracujících politických stran s kapitálem i kriminálního původu. Občané nemusí být ovládáni prostřednictvím politických stran, které jsou novodobými mocenskými, nemorálními a autoritářskými strukturami, aniž by podporovaly jejich morální rozvoj.

Chceme společnost, ve které veškerá moc, včetně medií, bude pod občanskou kontrolou, s trvalým zdokonalováním demokratického systému, který bude bránit zneužívání demokratické moci kýmkoli. Opravdu demokratického systému, který ve své podstatě vytváří protikorupční prostředí. A základem ekonomických změn musí být odejmutí parazitující funkce penězům a jejich návrat ke směnné hodnotě.

Nezávislé iniciativy občanů tímto vyzývají všechny občany a občanské iniciativy ke spolupráci, vedoucí k prosazení skutečné demokracie, ve které nebudou hegemonem politické strany, ale občané naší země.

 

NIO, Světlá nad Sázavou, 8. a 9. září 2012

 

Zápis z jednání:

NIO-Priseka-zapis.doc (27 kB)

Účastníci setkání 8. a 9.9.12  ve Světlé n/Sázavou:

Iniciativy_přítomni_na_NIO_8.a_9.9-_Dokument_aplikace_Microsoft_Word.doc (54,5 kB)

Videa:

Setkání NIO- nezávislých iniciativ občanů 8.-9.9.2012 host RNDr.Pavel Poc

https://www.youtube.com/watch?v=sRw4-oVpgZw&feature=plcp

https://www.youtube.com/watch?v=e05HFyHVqbk&feature=plcp

https://www.youtube.com/watch?v=JP2gk5yNK5Y&feature=plcp

 

Setkání NIO- 8.-9.9.2012.Účast na jednání paní Mgr. Alžběty Šorfové z in tv Cesty k sobě

https://www.youtube.com/watch?v=QlPG4IYypFU&feature=plcp

 

Setkání NIO - nezávislých iniciativ občanů 8.-9.9.2012 Příseka Světlá nad Sázavou.

https://www.youtube.com/watch?v=OdnyJwZ1KJY&feature=plcp

 

 

https://www.youtube.com/user/skdetv?feature=results_main

Zvukové záznamy :

https://www.youtube.com/watch?v=XdSPwkyBsOQ&feature=plcp

https://www.youtube.com/watch?v=NLbV3TAy8SE&feature=plcp

https://www.youtube.com/watch?v=IatWCPFOEe0&feature=plcp

https://www.youtube.com/watch?v=hcOY76D2DTk&feature=plcp

Fotografie:

https://www.facebook.com/groups/468660203153164/members/#!/media/set/?set=oa.484579674894550&type=1

 

více informací včetně odkazů na zvukové záznamy a video záznámy budou umístěny zde, okamžitě po zpracování. Omlouváme se, ale je toho hodně.

 

---------------------------------------------------------------------------

Pozvnánka na Václavské náměstí 17,18 a 19 listopad 2012:

 

https://www.ctvrtyodboj.hy.cz/

https://www.narodnilisty.estranky.cz/

https://www.sk-de.cz/

https://www.ers.blog.cz