Kdo jsme ? Jsme NIO - Nezávislé Iniciativy Občanů

 

Hlavní myšlenka : Přivedeme ke kulatému stolu iniciativ všechny, kdo budou mít zájem s ostatními komunikovat

 

Naším cílem je dobrovolné navázání spolupráce širokého spektra nezávislých iniciativ. Na sjezdech iniciativ probíhají diskuze nad otázkami budoucnosti naší země, které jsou ale otázkami celého světa.
Po celém světě se podobně sdružují lidé, kteří se nebojí mluvit o problémech společnosti a diskutují o tom, jak dosáhnout trvalého zlepšení a udržitelnosti ekonomiky, ale i duchovní stránky lidstva. Všichni jsme součástí jedné planety a kdo není slepý vidí, že ženeme v touze za osobním prospěchem a pohodlím naší planetu k záhubě.
Politici po celém světě toto zcela ignorují, a spíše naopak pomáhají těm největším ničitelům planety - nadnárodním korporacím a bankéřům, kteří mají na všech krizích a válkách po celém světě ten největší podíl. Pro politiky jsou však tyto skupiny důležitější, než občané. Občana potřebují jednou za čas, aby vhodili volební lístek do urny. Málo početná, ale vlivná skupina bankéřů a vedení nadnárodních korporací jim však zajišťuje bezstarostný život za různé protislužby, které jim s radostí vykonávají.
Toto volební období zcela jasně ukázalo, že náš volební systém v sobě skrývá diktaturu stran a ačkoliv demokracie je vláda lidu či obce, tak občan ani obec nemají kromě voleb jednou za čtyři roky žádnou možnost zasáhnout do rozhodování o své budoucnosti. Náš systém není demokratický a je zločinný. Musíme utvořit nový a lepší systém, kde pouze občan bude mít právo rozhodovat o věcech, které se ho týkají. V systému chybí odvolatelnost a přímá odpovědnost politika za své činy. Chybí v něm základní stavební kámen demokracie a to je :  závazné občany vyvolatelné všeobecné celostátní referendum !
Jsme tady proto, aby se diskuze o těchto otázkách konečně otevřela. Je čas začít vnímat pravé hodnoty života.


Pojďte do toho s námi, zapojte se a pomozte měnit naší budoucnost  !!!